تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

از پیشرفت‌های روز جهان باید استفاده کرد اما نباید دستمان را به طرف دشمن دراز کنیم. ما هرگز با ارتباط جهانی مخالف نیستیم، مگر همه دنیا این ۶ کشور هستند، مخالفت ما با این تفکر است که چشم به این چند کشور دوخته و فکر کنیم کشور ما بدون آن‌ها پیشرفت نمی‌کند.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-