تاریخ اظهار نظر : جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵

نباید درباره گرسنگی مظلومان و شکم‌بارگی پرخوران ساکت و بی‌تفاوت بود.  نباید اجازه داد مناسبات غیرصالح و خانوادگی، سیاسی و جناحی حاکم شود.
اگر می‌خواهیم مسؤولیتی را بر عهده بگیریم و یا به کسی واگذار کنیم باید شرایط را داشته باشیم و انتخاب‌های ما باید به گونه‌ای باشد که صالح بعد از صالح و صادق بعد صادق باشد.

بر این اساس نظر آقای جلیلی درباره سایر
( ) است.
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
Wednesday, 23 Jan 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-