تاریخ اظهار نظر : شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۵

پزشکیان با بیان اینکه مصرف بهینه آب نباید درکشاورزی خلاصه شود، ادامه داد: در این خصوص همه مسئولند و با این روند مصرف غیرکارشناسی آب، یقیناً در۱۰ سال آینده تامین آب به معضل بزرگ تبدیل خواهد شد.  نباید به بهانه صادرات ذخایر طبیعی را حیف و میل کنیم.

بر این اساس نظر آقای پزشکیان درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-