تاریخ اظهار نظر : شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پروژه مسکن مهر تعطیل شده، چرا امید مستضعفان و محرومان را ناامید کردند؟ باید به ملت پاسخ دهند.هر سال، ۶ درصد پیشرفت کار در مسکن مهر بوده است. ما می توانیم در دولت آینده، مسکن مهر را تا پایان سال تمام کنیم.

بر این اساس نظر آقای رئیسی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
Friday, 20 Sep 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-