تاریخ اظهار نظر : جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

عزت ملت ایران را حفظ کنید. ما می‌خواهیم توانمندی و عزت ملت ایران را حفظ کنیم. اگر ۱۵۰ هزار تومان بدهیم ملت، یا باید حامل های انرژی مثل بنزین و گازوئیل ۸ هزار تومان شود. یعنی اگر این طرح اجرا شود باید حقوق پرستاران، کارگران، کارمندان کاهش یابد.

بر این اساس نظر آقای جهانگیری درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-