تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

من ۵۶ میلیون ریال حقوق می گیرم و حاضرم فهرست اموالم را هم اعلام کنم اما هنوز برخی وزرا در این دولت دارایی هایشان را اعلام نمی کنند چراکه جرات ندارند و من در مناظره اگر فرصتی بود خواهم گفت؛ مگر می شود هم وزیر بود و هم کاسب؟

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
Monday, 17 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-