تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

من ۵۶ میلیون ریال حقوق می گیرم و حاضرم فهرست اموالم را هم اعلام کنم اما هنوز برخی وزرا در این دولت دارایی هایشان را اعلام نمی کنند چراکه جرات ندارند و من در مناظره اگر فرصتی بود خواهم گفت؛ مگر می شود هم وزیر بود و هم کاسب؟

یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
Sunday, 21 Oct 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-