تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۵

در زمان تحریمها اتفاقاتی افتاد که باعث شد کشور از امکاناتی محروم شود اما دنیا در این مدت بیکار نمانده بود و بیشترین تحولات دنیا در حوزه نظام بانکی اتفاق افتاد و قوانین و مقررات جدیدی وضع شد در حالی که ما بیرون از این بازی بودیم اما به ناگاه با همه این مشکلات مواجه شدیم. این موارد تاثیرات خود را بر روابط بین‌المللی ایران گذاشته بود اما برجام توانست این موارد را تا حدی که بحث هسته‌ای بر آن اثر گذاشت خدمت کند. چون ایران به موضوع تحریمهای هسته‌ای وارد شد سایر تحریمها نیز شدت گرفته بود. موفقیت برجام بر آن بود که فضای روانی جهان را درباره ایران آماده کند به همین دلیل بدخواهان تمام تلاش خود را به کار بردند که این آرامش در فضای ایران حاکم نشود.  امروزه بیشترین تلاش برای ایجاد فضای نگرانی درباره تحریم‌ها انجام می‌شود که ما وظیفه داریم برجام را نگه داریم و تحت تاثیر این تبلیغات قرار نگیریم. بعد از اجرای برجام برخی به سراغ من آمدند و تشکر کردند که اجرای این توافق باعث شد که ما هواپیما بخریم یا فروش نفت خود را افزایش دهیم، اما به حقیقت امر من باید از آنها تشکر کنم زیرا آنها باعث حفظ شرایط برجام هستند. ۳ موضوع نفت، حمل و نقل و بانکها موضوع رسمی تحریمها بودند و مابقی تحریم‌ها ناشی از فضای روانی ایجاد شده است. هرچند که دارو نیز به ما نمی‌فروختند و بحث تحریم ال‌سی را مطرح می‌کردند که این کار فعالیتی غیرقانونی بود. برجام با خطر جدی مواجه نیست به شرط آنکه خودمان برجام را حفظ کنیم و من نه تنها اینکه از برجام شرمنده نیستم بلکه به آن افتخار می‌کنم اما موضوع برجام هر روز نباید مطرح شود و معتقدم که برجام باید در یک فضای عادی حرکت کند و در این خصوص نباید دعوا کنیم.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-