تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

موضوعی که باعث تعمیق رکود در کشور شده، فضاسازی پسابرجام است. فضایی ساخته بودند که دلار هزار تومان می‌شود که چنین موضوعی با واقعیت منطبق نیست. متاسفانه دولتی‌ها برنامه‌های معمول خودشان را بیان می‌کنند و در آخر هم کلمه اقتصاد مقاومتی را به آن می‌چسبانند.

بر این اساس نظر آقای میرکاظمی درباره سایر
( ) است.
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
Monday, 17 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-