تاریخ اظهار نظر : شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

از توفیقات دولت روحانی امضای برجام بوده که پیروزی در مقابل صهیونیستها و آمریکایی ها را برایمان به ارمغان آورد. برخی می گویند آمریکا بدعهد است، من می گویم مگر قرار است خوش عهد باشد اما نباید از توافق با این افراد پرهیز کرد.

سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
Tuesday, 16 Oct 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-