تاریخ اظهار نظر : جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

مقدمتا من چون با اعلام دارایی‌های نامزدها مخالفت کردم و هیچ قانونی هم در این زمینه وجود ندارد چون ملاک اصلا پول داشتن یا نداشتن نیست چه بسا ممکن است کسی فقیر باشد اما کیسه بدوزد. نامزدها تقاضا دارم که نسبت به اعلام منابع پولی ستادشان به طور مشخص با ارائه دهندگان یعنی نامشان را ببرند و مخارجی که انجام دادند اعلام کنند. من عذرخواهی می‌کنم که از سوال فراتر رفتم.

پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-