تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵

طرح تحول نظام سلامت تنها در صورتی ادامه پیدا می‌کند که مدیریت هزینه با کسی باشد که در برابر مجلس پاسخگو است منابع از طریق بیمه‌ها تامین می شود که در این مدت نشان داده اند در یک دستگاه دیگر قرار دارند و هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرند.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-