تاریخ اظهار نظر : جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۳

در یک سال گذشته و طبق گزارشاتی که منتشر شده است یک مقدار واردات در حال افزایش است و در سه ماه اول سال نیز گزارشی که گرفته شد ۳۵ درصد رشد در واردات کشور وجود داشته به خصوص در رابطه با کالاهای مصرفی مثل خودرو حدود۲/۷ برابر وارد شده که این خودش با اقتصاد مقاومتی زاویه دارد.

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
Wednesday, 17 Jan 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-