تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵

مصوبه اخیر مجلس درباره اعلام عمومی دریافت های مسوولین حکومتی می تواند برگ زرینی در زمینه شفافیت در سطح حاکمیت باشد که اجر بزرگی را برای طراحان و نمایندگان به همراه دارد. مطابق این مصوبه، حقوق و مزایای حاکمان جلوی چشم مردم قرار خواهد گرفت؛ با این حال شنیده ام که تلاش‌هایی برای حذف عبارت و عموم مردم صورت گرفته است. بی شک هرگونه تلاش برای حذف مردم از نظارت بر حاکمان، مغایر دستورات الهی در زمینه حکومتداری اسلامی است که می تواند به ادامه یافتن جریانات فاسد در کشور، بیشترین خدمت را داشته باشد.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-