تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

چرا در ساخت موشک به پیشرفت رسیده ایم ولی در تجهیزات کشاورزی نه. چون باور نکرده ایم که استعداد ایرانی پاسخگوی مشکلات کشور است.
مسئولان اجرایی کشور به جای حل معیشت دنبال سیاست بازی هستند و این در حالی است که مشکلات با سیاسی کاری و سخنرانی حل نمی شود.

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
Thursday, 16 Aug 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-