تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

من اعتقاد دارم مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است. در دو سال آخر دولت آقای احمدی نژاد هم قابل حل بود اما وقتی کسی در بحران اقتصادی یک میلیون سکه می خرد، معلوم است که بازار سکه بهم می ریزد و قیمت بالا می رود و بعد همان فرد هم معترض و مدعی وضع اقتصادی می شود! به اعتقاد من همه مشکلات قابل حل است و باید دست به دست هم بدهیم.

بر این اساس نظر آقای بقایی درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-