تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

وقتی قدرت اقتصادی ایران با ایجاد رشد اقتصادی، مهار تورم و آرامش در بازار به رخ جهانیان کشیده شد، حاضر شدند پای برجام را امضاء کنند.  مسیر تعامل اقتصادی با جهان هموار شده است. اگر برآیند اقتصادی کشورمان در سالهای اخیر، همچنان اتکاء به صادرات نفتی و واردات انبوه کالای خارجی بود، بدیهی است که دشمنان برای رسیدن به مقاصدشان به فکر ادامه اعمال تحریم و فشار می افتادند، بر میز مذاکره حاضر نمی شدند و نهایتا در همان مرجعی هم که قطعنامه و تحریم علیه ملت ما تصویب کرد، مجبور به لغو آنها نمی شدند.اگر نمی‌توانستیم در جامعه، اقتصاد، بازار ارز، قیمت کالا و ارزش پول ملی آرامش ایجاد کنیم امروز نمی‌توانستیم به شرایطی برسیم که گشایش‌های مختلف را تجربه کنیم.

شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
Saturday, 20 Jul 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-