تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ما امروز امکان مسکن سازی را داشتیم. خانمها طلا و فرش زیر پا را فروختند؟ آیا انصاف است که تا امروز تحویل مسکن را به تاخیر انداختید؟ ما می‌گوییم صنعت مسکن از صنایع پیشران است که حکم لوکوموتیو را دارد و شغل غیر مستقیم را هم فعال می کند.ما با دو دو تا چهار تا صحبت می کنیم. حرف ما این است که مسکن می تواند به عنوان پیشران اقتصاد مشکل کشور را حل کند. چرا این کار انجام نمی شود و کارخانه ها تعطیل می شود.

بر این اساس نظر آقای رئیسی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
Monday, 14 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-