تاریخ اظهار نظر : جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۲

در بخش مسکن ۲ تقاضا داریم، یکی تقاضای واقعی است که سالی ۸۵۰ هزار ازدواج داریم که به مسکن نیاز دارند و باید به آن پاسخ داده شود. مسکن مهر پاسخی به این نیاز بود و باید ادامه یابد. به نظر من مسکن مهر یک پاسخ به این نیاز بود و درست هم هست و باید ادامه پیدا کند. همین‌طور، اصلاحاتی که باید در بافت‌های فرسوده صورت گیرد. البته در عین حال باز هم تقاضاهایی داریم، اما آن تقاضا، فقط یک تقاضا است که از تقاضای واقعی ناشی می‌شود و نگاه‌های سوداگرانه است، شخص به خاطر اینکه پولش را حفظ کند، در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کند که یک دلیل آن هم بحث تورم است که به خاطر حفظ ارزش پول در زمین که کالای خوبی محسوب می‌شود، مردم در آن سرمایه‌گذاری می کنند.

بر این اساس نظر آقای جلیلی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-