تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

مسکن مهر اقدامی بود که آغاز شده بود، بجای تعطیلی باید مشکلات آن مرتفع میشد و مسکن مهر را در سال اول تحویل متقاضیان خواهیم داد و اگر تسهیلات ازدواج، شغل و مسکن مرتفع شد ازدواج توسعه میابد.

بر این اساس نظر آقای رئیسی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
Monday, 14 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-