تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۴

مسکن مهر اساسا برای کسانی ساخته شده که از آورده اولیه ۵ میلیون تومانی نیز ناتوان بودند،  دولتی‌ها گفتند مسکن مهر مزخرف است و ما طرح بهتری داریم اما آن طرح پس از دو سال و نیم کجاست؟ مسکن مهر را خواباندند و رکودی در بخش مسکن در کشور ایجاد شد که عامل عمده رکود عمومی در کشور است.

بر این اساس نظر آقای بذرپاش درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
Tuesday, 19 Jun 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-