تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴

قالیباف گفت:  اگر چه مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ خدمات خوبی داشت، این طرح به بافت‌های آسیب‌پذیر کشور افزود و در واقع ما رویکرد توسعه بی‌رویه دهه ۶۰ را در دهه ۸۰ تکرار کردیم.

قالیباف با اشاره به ناکارآمدی پروژه مسکن مهر و تاثیر این پروژه بر افزایش حاشیه نشینی شهرها گفت: در گذشته دچار سیاستهای غلطی شده ایم  در دولت نهم و دهم هر چند مسکن مهر خدمات خوبی را ارائه کرد اما این مجموعه به بافتهای آسیب پذیر شهرها اضافه کرد و یکبار دیگر اشتباهات دهه ۶۰ را در دهه اخیرتکرار کردیم.

معتقدم همزمان با اینکه باید سیاستهای جدیدی را برای این موضوعات تدوین کنیم اولویت این است که سیاستهای غلط گذشته را اصلاح کنیم.

بر این اساس نظر آقای قالیباف درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) خاتمه است.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
Wednesday, 11 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-