تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

مسکن مهر بزرگترین خسارت را در ایجاد وضعیت تورمی به کشور وارد کرد در حالی که دولت نباید مسکن ساز باشد بلکه تنها شرایط را برای مسکن دار شدن مردم فراهم کند.

بر این اساس نظر آقای روحانی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) خاتمه است.
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
Tuesday, 19 Feb 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-