تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

در مورد مسکن مهر گویا عده ای دوست دارند مردم کاسه چه کنم چه کنم دستشان بگیرند و به آن ها محتاج باشند.  مدتی قبل که به اتفاق جناب آقای دکتر احمدی نژاد به بازار تهران رفته بودیم، فردی به به ایشان گفت خواهش می کنم به وضعیت مسکن مهر رسیدگی کنید. مسکن یک خواست ملی است، مسکن مهر با رفع ایراداتش باید با قدرت ادامه پیدا کند.

بر این اساس نظر آقای بقایی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
Saturday, 23 Feb 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-