تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۲

مسکن مهر باید تکمیل شود؛ البته اشکالاتی دارد که لازم است مرتفع شود. مثلا از لحاظ مکان و امکانات مشکلاتی وجود دارد و برخی جاها به صورت یک خوابگاه است که باید به صورت یک شهرک شکل بگیرد.

بر این اساس نظر آقای روحانی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) خاتمه است.
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
Sunday, 25 Feb 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-