تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۲

مسکن مهر که توسط دولت انجام شده است، اقدام مناسبی بوده است. یکی از مسائلی که در مسکن مهر باید مورد توجه قرار بگیرد زیرساخت‌های مسکن اعم از آب، برق و گاز است. علت آنکه مساکن مهر در مناطق دور از شهرهای بزرگ ساخته می‌شود این است که از مهاجرت شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ جلوگیری شود ولی در نزدیک شهرهای بزرگ نیز باید مسکن ساخته شود

بر این اساس نظر آقای ولایتی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-