تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

مسکن از لوکوموتیوهایی است که شغل زیادی ایجاد می کند. آقایان گفتند مسکن مهر مزخرف است که روا نبود بگویید چه قدر مسکن اجتماعی ساختند. نباید بگویند در آینده چه می شود باید درباره عملکردشان توضیح دهند.

بر این اساس نظر آقای رئیسی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
Wednesday, 11 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-