تاریخ اظهار نظر : جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

باید مسکن‌های ارزان مناسب برای کسانی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند تهیه شود.
سرمایه‌گذارانی هستند که پول خود را صرف مسکن‌های تجملی می‌کنند که بخش عمده‌ای از این مسکن‌ها خالی مانده است. منابع عمده‌ای از کشور صرف مسکن‌های تجملی شده است که اکنون خالی هستند. چطور ممکن است که این ظرفیت‌ها را متوجه مسکن ارزان و مناسب برای جوانان کنیم.باید برای مسکن ارزان متوسل به زمین گران شویم یا دولت زمین ارزان تهیه کند.

بر این اساس نظر آقای میرسلیم درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-