تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

مسئله مسکن را دولت نمی تواند به تنهایی حل کند این موضوع جزو موارد درجه ۲ اقتصاد است ، دولت اگر شغل ایجاد کند مسکن را از طریق تسهیلات و اجاره به شرط تملیک فراهم کند در همه ممالک دنیا هم همینطوره دولت ما دولت سوسیالیستی نیست که همه منابع دستش باشد  منابع دست مردم است اما مشکل ما اشتغال جوانان است .

بر این اساس نظر آقای هاشمی طبا درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) خاتمه است.
پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-