تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵

باهنر گفت: اگر بخواهیم ساعتی و روزانه نگاه کنیم این آمار درست است، ولی شاخص نیست که مردم بتوانند آن را حس کنند. برای مثال اگر فروش نفت ما به ۲ میلیون بشکه در روز رسیده، معنای رشد این است که برای مثال در ۶ ماه آینده به ۸ میلیون برسد.

وی همین زمینه افزود: یا مثلاً صادرات غیرنفتی ما ممکن است در مقطعی افزایش یابد، ولی نمایانگر رشد مستمر ما نیست، بلکه دفعی و لحظه‌ای است. این آمارها می‌تواند ما را در مقطعی خوشحال کند ولی چیزی که مردم را قانع کند، حسی است و مردم باید این آمار را احساس کنند.

ویبا تأکید بر اینکه مسئله عبور از رکود را در زندگی خود حس نمی‌کنند، گفت: مسئله عبور از بیکاری را احدی در کشور حس نمی‌کند و اگر مسکن خوابیده و اجاره ساختمان افزایش یافته نشان‌دهنده این است که مردم عبور از رکود و بیکاری را با گوشت، پوست و خون خود حس نکردند.

باهنر با تأکید بر اینکه آمار زمانی می‌تواند واقعی باشد که نتایج آن با ذائقه مردم بنشیند، تصریح کرد: دولت نتوانسته این آمارها را به ذائقه مردم بنشاند و این آمارها اغواکننده است.

وی ادامه داد: می‌شود با آمار مطلبی را به مردم منتقل کرد که اغواکننده و گمراه‌کننده باشد و این از هنرهای علم آمار است

بر این اساس نظر آقای باهنر درباره سایر
( ) است.
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
Tuesday, 18 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-