تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵

کاش شما هم به‌جای تخریب رقبای سیاسی در کنار مردم ماجرای فیش‌های نجومی را پیگیری می‌کردید نه اینکه با فرافکنی سعی در انحراف موضوع اصلی داشته باشید. بارها اعلام آمادگی کرده‌ایم که با حضور دوربین صداوسیما به منازل برخی مدیران دولتی و منتقدان برویم تا سطح زندگی برای مردم شفاف و روشن شود که مردم بهترین قاضی می‌باشند

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
Monday, 17 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-