تاریخ اظهار نظر : شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

مردم باید نسبت به فردا و سال آینده اعتماد داشته باشند. چرا در سال های قبل از ۹۲ سرمایه گذاری متوقف و منفی بود؟ زیرا مردم نمی دانستند دو ماه بعد با چه تحریم ها و ناامنی های احتمالی مواجه می شوند. همچنین لحن سخن برخی مسئولان در آن زمان با دنیا لحن تقابل بود و آنها هم با ما این چنین صحبت می کردند در حالی که ما از روز اول این پیام را به دنیا دادیم که با کشور ایران با تکریم صحبت کنید و زمانی مذاکرات هسته ای در مسیر درست قرار گرفت که دنیا این پیام را فهمید. اگر اشتغال می خواهیم باید زمینه سرمایه گذاری آماده شود  مردم به سادگی سرمایه خود را بر روی زمین نمی گذارند زیرا سرمایه گذاری یعنی اعتماد و اطمینان بلندمدت.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-