تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳

ولایتی گفت: آمارهای دریافتی از بیمارستان های دولتی سراسر کشور حکایت از رضایت مردم از وضعیت جدید ایجاد شده در بیمارستان ها و اجرای طرح تحول نظام سلامت دارد.

فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که کاری کنید که بیمار جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد، با اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت تحقق یافته است.

اجرایی شدن کتاب ارزش گذاری خدمات سلامت گام بسیار پسندیده و مفیدی در توسعه عدالت در سلامت و شروع مناسبی برای تحقق سایر سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به شمار می آید.

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
Sunday, 17 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-