تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۵

تمام آنچه بعنوان مذاکرات هسته ای در سه سال گذشته انجام گرفته است و درنهایت به امضای برجام منتهی شد، از نظر شناساندن حقانیت ایران در فضای بین‌المللی بسیار مفید بود. مذاکره کنندگان ما در این گفتگوها به مردم دنیا ثابت کردند که ما بدنبال آدم کشی نیستیم ولی در عین حال از حق علمی خود کوتاه نمی‌آییم. اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که دل بستن به آمریکا و اینکه گفته شود پس از امضای برجام همه مسائل و مشکلات حل خواهد شد و آمریکایی ها نیز سرتعظیم به پیشگاه ما فرود آورده‌اند، اشتباه و عین سادگی است.

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
Wednesday, 23 Jan 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-