تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵

مدارس اسلامی می‌تواند الگویی برای سایر مدارس باشد و قصد ما کمک به آموزش و پرورش است و ما قانون این مدارس را تاسیس نکردیم تا مرکزی برای رقابت سیاسی با آموزش و پرورش ایجاد کنیم. تصور می‌کنیم اگر حداقل ۱۰۰۰ مدرسه اسلامی در کشور با بهترین روش اداره شود می‌تواند بسیار موثر باشد تا بقیه مدارس نیز در این مسیر حرکت کنند و شما باید روی این ظرفیت حساب کنید.

بر این اساس نظر آقای حدادعادل درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-