تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

برخلاف وعده های انتخاباتی، دولت با تکمیل این طرح مخالفت کرد و در کنار اینکه شاید قریب به یک میلیون نفر را بیکار کرد؛ امنیت روانی چند میلیون نفر نیز به خطر افتاد! متقاضیان مسکن مهر قطعا از طبقات مرفه جامعه نیستند یعنی مختصات اقتصادی آنها مشخص است

بر این اساس نظر آقای بذرپاش درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-