تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ما کشور پر آبی هستیم اما مشکل در ضعف مدیریت است، برخی از استان‌های ما نیز که مشکل کم آبی دارند راهکار اقتصادی آن فقط کشاورزی نیست بلکه استفاده از ظرفیت معدن و صنایع است.

بر این اساس نظر آقای رئیسی درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) روشهای غلط مدیریت و ذخیره آب است.
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
Wednesday, 21 Feb 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-