تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

اگر دیپلماسی به این معناست که به کشورهای بیگانه گفته شود اگر هوای ما را نداشته باشید ما در انتخابات رای نمی‌آوریم، ما این دیپلماسی را بلد نیستیم. مگر گلابی برجام نباید سرمایه‌گذاری خارجی باشد. به مردم گزارش دهید چقدر سرمایه گزاری خارجی شده است؟  قلب راکتور را بتن ریختید و آژانس عمل به تعهدات ما را تایید کرد و نوبت طرف مقابل است. ما فکر می کنیم این دولت نمی تواند چک برجام را نقد کند اما دولت انقلابی و جهادی توان این کار را دارد و ما چک برجام را نقد می کنیم.

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
Tuesday, 10 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-