تاریخ اظهار نظر : شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ما نباید بازار مصرف کشورهای دیگر باشیم بلکه باید تعاملمان در مجموعه معادلات اقتصادی با دیگر کشور‌ها دارای توجیه اقتصادی باشد.
برخی کالاهای وارداتی جزو نیاز ما نبوده و با فرهنگ ما سازگار نیست، گفت: در برخی فروشگاه‌ها مجسمه هایی وارد شده که با فرهنگ ما همخوانی ندارد و کالای تجملی و ضدفرهنگی است. متاسفانه برخی تولید کنندگان به کیفیت محصول توجه ندارند و در مقابل کالاهای وارداتی از کیفیت خوبی برخوردار است. نمی‌خواهیم به هر قیمتی کالاهای بی کیفیت به مردم عرضه شود، گفت:۲۰ تا ۲۵ درصد کالاهای وارداتی از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-