تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳

ما ناچاریم آب را ذخیره کنیم و به صورت آبیاری مدرن شروع کنیم هم برای باغات و هم زراعت تا بتوانیم محصول بیشتر برداشت و استفاده کنیم.

بر این اساس نظر آقای روحانی درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
Thursday, 25 Apr 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-