تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴

ما محورهایی برای بهبود وضعیت کشاورزی ارائه کردیم زیرا معتقدیم امروز برخی بی‌توجهی‌ها باعث بروز مشکل در حوزه کشاورزی شده است؛ در واقع با کشاورزی‌هراسی رویه واردات محصولات افزایش پیدا کرده است.

پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-