تاریخ اظهار نظر : جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ما در برابر تحریم‌ها ایستادیم و شکستیم و ما پی ام دی که هر روز می‌توانست جنگ ایجاد کند از بین بردیم. من آمادگی دارم در ۴ سال بعد غیر از تحریم‌ها آماده دارم همه تحریم‌ها را بردارم و عزت و منفعت ایران را به ملت ایران بازگردانم. مردم ما عهد بستیم که از رکود خارج شویم و به رشد اقتصادی برسیم که رسیدیم. ما عهد بستیم که به رکود تک رقمی برسیم. کشاورزان عزیز ما تعهد دادیم که در گندم خودکفا شویم که شدیم.

پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-