تاریخ اظهار نظر : جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

ما در برابر تحریم‌ها ایستادیم و شکستیم و ما پی ام دی که هر روز می‌توانست جنگ ایجاد کند از بین بردیم. من آمادگی دارم در ۴ سال بعد غیر از تحریم‌ها آماده دارم همه تحریم‌ها را بردارم و عزت و منفعت ایران را به ملت ایران بازگردانم. مردم ما عهد بستیم که از رکود خارج شویم و به رشد اقتصادی برسیم که رسیدیم. ما عهد بستیم که به رکود تک رقمی برسیم. کشاورزان عزیز ما تعهد دادیم که در گندم خودکفا شویم که شدیم.

پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-