تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۴

نادران با استناد به جمله یکی از مدیران دولتی که گفته بود ما تا امروز مشغول برجام بودیم و از امروز به بعد نوبت اقتصاد است گفت: اشتباه استراتژیک شما همین است چرا که شما از اول باید به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور می‌بودید.

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
Monday, 22 Oct 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-