تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۴

نادران با استناد به جمله یکی از مدیران دولتی که گفته بود ما تا امروز مشغول برجام بودیم و از امروز به بعد نوبت اقتصاد است گفت: اشتباه استراتژیک شما همین است چرا که شما از اول باید به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور می‌بودید.

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
Wednesday, 23 Jan 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-