تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

برخلاف صحبت‌هایی که اخیراً بسیار مطرح می‌شود که آب نداریم معتقدم که آب وجود دارد. در حال حاضر ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارش در کشور داریم که تنها ۹۵ تا ۹۶ میلیارد مترمکعب آن با راندمان پایین مورداستفاده قرار می‌گیرد. پس ما زمین، آب، معدن، جنگل، بهترین موقعیت جغرافیایی و سیاسی را داریم فقط مشکل ما رساندن دست مردم به این منابع است.

چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
Wednesday, 14 Nov 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-