تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

برخلاف صحبت‌هایی که اخیراً بسیار مطرح می‌شود که آب نداریم معتقدم که آب وجود دارد. در حال حاضر ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارش در کشور داریم که تنها ۹۵ تا ۹۶ میلیارد مترمکعب آن با راندمان پایین مورداستفاده قرار می‌گیرد. پس ما زمین، آب، معدن، جنگل، بهترین موقعیت جغرافیایی و سیاسی را داریم فقط مشکل ما رساندن دست مردم به این منابع است.

پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-