تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵

ما در بند “د” ماده ۷۳ برنامه ششم بانک مسکن را موظف کردیم باقی مانده تعهدات خود و منابع مورد نیاز مسکن مهر را تامین کند بدون این‌که تعهدی به احداث واحد جدید بدهد. این بدان معنی است که واحد جدید ساخته نشود اما تعهدات در مورد واحدهای موجود اجرایی شود.

بر این اساس نظر آقای حاجی‌بابایی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) خاتمه است.
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
Thursday, 22 Aug 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-