تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

مادامی که دولت محترم یازدهم از کمک امریکایی ها و مائده ی خیالی برجام دل نبریده است ، نمی تواند کنشگر خوب و موفقی در “مدیریت داشته” ها و استفاده بهینه از توانمندی های بی‌انتهای داخلی باشد.ضمن اینکه برکت الهی نیز شامل این دومی است.

بر این اساس نظر آقای ضرغامی درباره سایر
( ) است.
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
Saturday, 23 Feb 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-