تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قوانینی درباره حق مالکیت معنوی یا کپی رایت وجود دارد اما کافی نیست یا اینکه به ان عمل نمی شود این قوانین باید به روز شود بویژه درباره تالیف و ترجمه و بخش های هنری و علمی باید روی ان کار شود و قوانین درستی درباره حفظ حقوق هنرمندان شکل بگیرد .

بر این اساس نظر آقای هاشمی طبا درباره سایر
( ) است.
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-