تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

•قطعاً باید کیفیت آموزش ارتقا یابد، در وهله نخست باید تفکر پذیرش تحول وجود داشته باشد، شرایط تبدیل تفکر به برنامه فراهم باشد و قطعاً نیروی انسانی با توان اجرایی نمودن برنامه در ساختار آموزش و پرورش نیز تربیت شود در غیر این صورت و چنان چه آموزگاران به عنوان خط مقدم جبهه تعلیم و تربیت اعتقاد و انگیزه ای برای تحول یافتن نداشته باشند نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.

بر این اساس نظر آقای مقتدایی درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-