تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

در این معامله یک وعده‌هایی داده شد. قرار بود سایه جنگ را بردارند که اصلا اینطور نبود. قرار بود تحریم‌ها برداشته شود که این اتفاق رخ نداد. اخیرا گفته‌اند به جای اینکه ۳۰۰ کیلو اورانیوم را در کشور نگه دارند تنها ۱۰۰ کیلو در کشور باقی مانده است.اگر بخواهیم و برگردیم این معامله را مجددا انجام دهیم باید طور دیگری این کار را بکنیم که مطابق با منافع ملی باشد.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-