تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵

من معتقدم که حقوق نامتعارف، یا طبق ضوابط و مقررات پرداخت شده و یا خارج از آن. اگر مدیری طبق ضوابط موجود حقوقی دریافت داشته که نامتعارف است، راه حل این مشکل بجای آبرو بردن از او و «افشاگری‌های توده‌وار»، اصلاح آن ضوابط از مجاری قانونی است

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-