تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۴

معتقدیم مشکل امروز کشور ما که مجلس باید نسبت به آن اهتمام داشته باشد، مشکل اقتصاد، بیکاری و ایجاد اشتغال و خروج از رکود است؛ فقط مهار تورم کافی نیست. مهار تورمی که به قیمت رکود اقتصادی باشد، ایجاد اشتغال نمی‌کند. ما نگرانیم شرکت‌های متعددی که پس از دوران تحریم پشت سر هم به کشور ما سفر می‌کنند، بخواهند ایران را مبدل به بازار مصرف خود کنند، کما اینکه چنین وضعی نیز می‌بینیم؛ شرایط فعلی کشور را مناسب با اقتصاد مقاومتی نمی‌بینیم.

جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
Friday, 19 Jul 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-